imatge de la recollida de cartró dels comerços

Resposta als exconvergents de Salt

O quan la manca d’un projecte polític deriva en desqualificacions personals

Recentment en aquest mateix mitjà, s’han publicat dos articles d’opinió d’exregidores de CiU de Salt (el Sr. Josep Valentí i la Sra. Fanny Carabellido). Ambdós articles se centraven a criticar la gestió dels residus  i la neteja viària i a la desqualificació personal a una regidora d’Independents per Salt-CUP.

De fet aquests atacs personals són recurrents des de l’inici d’aquesta legislatura i fins i tot en legislatures anteriors, deixant en evidència un estil de fer política que no fomenta un debat constructiu. De fet són un símptoma de manca de projecte real per Salt. Del que es tracta és d’aconseguir un menyspreu de la ciutadania cap a una persona i llavors postular-se a un mateix per ser-ne el recanvi.

Mentre des de les regidories dels exconvergents s’omplen línies de diari atacant a les persones i criticant la gestió actual dels residus, el reciclatge i la deixalleria del poble, s’obliden del seu passat.

Fent una mica de memòria, recordarem que el 2013 (amb govern CiU) es va realitzar una important retallada del pressupost dedicat a la gestió de residus quan precisament n’era responsable el Sr. Valentí, i segurament…

– El Sr. Valentí NO recorda que durant el seu mandat es va realitzar aquesta retallada del servei de neteja viària deixant sense cobrir les baixes i les vacances del personal. Aquesta retallada es va aprovar el febrer de 2013 amb un “estalvi” anual de 182.637,68 euros. Aquest fet és evident que ha tingut un elevadíssim impacte des de l’any 2013 i fins a l’any 2017. És a dir, hem arrossegat quatre anys les nefastes conseqüències d’aquesta decisió. Aquest any 2018 s’ha signat el nou contracte de neteja viària i recollida de residus que amb tota seguretat ajudarà a revertir aquesta situació iniciada en època del Sr. Valentí.

– El Sr. Valentí NO recorda que durant el seu mandat també es va decidir que a partir de l’1 de juliol de 2013 s’eliminés la partida destinada a la vigilància i control extern del servei. Es tractava d’una partida de 43.000 euros anuals que a partir d’aquella data es va haver d’assumir amb mitjans propis de l’ajuntament tenint en compte la gran pressió de feina que ja existia. Això ja feia preveure que era impossible assumir aquesta nova tasca, fet que havia de ser conegut pel Sr. Valentí. Això no és municipalitzar un servei.

– El Sr. Valentí NO recorda que durant el seu mandat la recollida de cartró comercial es feia de manera irregular. Un acord verbal entre el Consell Comarcal i el comerç era suficient. Els retorns econòmics d’aquest cartró comercial mai van poder ser aclarits. – El Sr. Valentí NO recorda que durant el seu mandat no es va produir un seguiment rigorós del conveni de prestació del servei de recollida selectiva contret amb el Consell Comarcal del Gironès. Era també obligació del regidor vetllar pel compliment de l’ordenança comarcal reguladora de la gestió dels residus municipals a la comarca del Gironès. – El Sr. Valentí NO recorda que en el contracte vigent quan ell era regidor en l’apartat de millores, apareixia la possibilitat de contractar educadors ambientals per tal de portar a terme tasques de sensibilització, cosa que no va fer en cap moment al llarg de la seva gestió.

– El Sr. Valentí NO recorda que durant el seu mandat existien tres illes al C/Àngel Guimerà que només tenien contenidors de rebuig. Aquest era un fet que mai va ser esmenat. Difícilment s’augmentaran els índexs de recollida selectiva si la ciutadania no disposa de contenidors per a fer-ho. Amb el nou contracte aquest fet ha quedat resolt i totes les illes ja disposaran de contenidors de recollida selectiva.

– I el Sr. Valentí NO recorda que durant el seu mandant no va tirar endavant cap proposta perquè Salt pogués disposar d’una Ordenança reguladora de residus.

– Ah, i la Sra. Carabellido NO deu recordar tampoc que durant el seu mandat no van impulsar cap bonificació per a l’ús de la deixalleria, sinó tot el contrari, van eliminar el servei de deixalleria mòbil adduint que no s’utilitzava prou, per recuperar-ne només una part dos anys més tard.

Amb tot això, entenem que aleshores tot anava bé, no?

Doncs bé, després de gairebé tres anys de feina, aquest 2018 hem pogut presentar el nou contracte de neteja viària i recollida de residus de Salt, fet que deuen haver oblidat i que no han tingut en compte a l’hora de criticar la nostra feina. El nou contracte de neteja viària i recollida de residus per Salt és el més important que s’ha fet fins ara; un contracte que a part d’incorporar destacables millores respecte a l’anterior ajudarà a tenir una vila més neta gràcies a l’agrupació en un sol contracte dels serveis de recollida de residus (totes les fraccions), neteja viària i la deixalleria municipal. Un gran pas perquè això facilitarà el control del compliment del contractista, optimitzant-ne els recursos i millorant-ne directament la prestació.

Totes aquestes millores s’aniran desplegant al llarg d’aquest 2018 però a hores d’ara ja podem percebre per exemple, que es recullin, setmanalment 10 tones de paper i cartró porta a porta gràcies als 110 establiments comercials que participen en la nova iniciativa. O que la deixalleria mòbil torni a estar als dos mercats setmanals per facilitar la separació i reciclatge de residus a la ciutadania.

Per tant, és molt fàcil fer tot de crítiques al treball que han fet els altres, sobretot quan tu n’eres el darrer responsable. És fàcil embrutar la tasca, les hores de feina, de reunions i decisions, de millores, que han fet els altres, mentre tu eres el darrer en haver-ho fet. Haver d’omplir un paper perquè se’t retorni fins al 20{1b6a2115a0a525a00349cacf5bba07f6ac49abfd23b9e75f4c70379c147ee95c} de la taxa de residus per haver fet ús de la deixalleria és fins i tot positiu comparat amb poca o nul•la dedicació durant l’anterior legislatura pel que fa a la sostenibilitat i el respecte a medi ambient a Salt.

Des d’Independents per Salt – CUP farem les coses més a gust d’unes persones o d’unes altres, encertarem més accions o menys, però el que està clar és que hem apostat sempre per obrir un nou camí, un canvi de model basat en unes actuacions que reverteixin clarament a favor de la majoria de la gent, basat en la proximitat, en la participació, en la transparència, en la preservació del nostre entorn, i el que és més important: en la consciència de que el nostre poble ha de ser el que entre tots i totes vulguem que sigui. I això es fa actuant cadascú des del seu àmbit i responsabilitat, amb visions perses, amb debat i sobretot sumant complicitats a favor de la millora de la qualitat de vida  de la ciutadania saltenca.

Posted in .