Programa electoral IPS-CUP – Eleccions municipals 2023

Taula de Continguts
0. Introducció
1. Participació ciutadana
2. Educació
3. Activitat física i esport
4. Atenció a les persones
5. Salut
6. Cultura
7. Entorn urbà i natural
8. Energia
9. Aigua
10. Residus
11. Mobilitat
12. Seguretat ciutadana
13. Economia i desenvolupament local
14. Bon govern
15. Habitatge
16. Drets i llibertats
17. Marc nacional – República Catalana

Programa marc de la CUP – Eleccions municipals 2023

Taula de Continguts
1. REPÚBLICA CATALANA
Vertebrem els Països Catalans des dels municipis
2. APROFUNDIMENT DEMOCRÀTIC
Construïm sobiranies des de baix
3. JUSTÍCIA SOCIAL
Avancem cap a uns municipis inclusius i cohesionats
4. FEMINISMES
Construïm pobles i ciutats feministes i amb perspectiva LGBTI
5. GARANTIR UN FUTUR PER ALS NOSTRES BARRIS
Aturem la destrucció del teixit comunitari social
6. ANTIRACISME
Construïm pobles i ciutats lliures de racisme
7. EDUCACIÓ I CULTURA
Impulsem una cultura socialment emancipadora
8. SEGURETAT PÚBLICA
Fem uns pobles i barris segurs
9. BON GOVERN
Posem les institucions al servei de la voluntat i les necessitats de la majoria
10. SOBIRANIA TECNOLÒGICA
Posem la tecnologia al servei dels drets fonamentals de totes les persones
11. FISCALITAT JUSTA
Avancem cap a una despesa socialment compromesa i una fiscalitat progressiva
12. HABITATGE DIGNE
Davant la nova bombolla immobiliària i constructora, defensem el dret a l’habitatge
13. MUNICIPALITZACIONS
Recuperem la gestió i el control públic i popular dels serveis, dels equipaments
i dels recursos col·lectius
14. ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
Caminem cap a una economia al servei de les classes populars
15. GARANTIR UN FUTUR PER ALS NOSTRES POBLES
Aturem l’abandonament del món rural
16. ECOLOGISME I TERRITORI
Per uns municipis sostenibles, sobirans i resilients