La precampanya electoral saltenca ha començat, si és que havia parat mai

La dreta saltenca, i en general els partits que no tenen cap projecte polític a nivell social per Salt, sempre recorren a dos grans temes: la seguretat i la neteja

I normalment també ho amaneixen amb majors o menors dosis de xenofòbia. Suposem que si ho repeteixen tant és que els deu haver funcionar en algun moment. El que passa és que són uns quants el qui competeixen per ocupar aquesta parcel·la argumental. Lamentablement, per aquests partits, tot i que queda marge per seguir millorant, en aquests darrers anys no s’han hagut d’encarar episodis greus de conflictivitat social (malgrat que alguns sempre han tingut la benzina i els llumins a punt). En la neteja s’ha començat a posar ordre al que hi havia i a sentar les bases per una recollida més eficient, optimitzadora de recursos,…, i fent passes per a la conscienciació  de la ciutadania per sentir-nos Salt com casa nostra, i que per tant l’hem de cuidar. Queda molt per fer, entenent també que les millores o són molt transversals o no són, però en molts aspectes aquests darrers anys han estat un punt i apart per iniciar un camí  diferent al que se seguia amb els que ens havien governat sempre, un camí encara curt, que cal seguir recorrent per veure’n millor els fruits i sobretot per no fer passes enrere.

Seguim.

Posted in .