Emergència habitacional

En el marc dels diàlegs preelectorals organitzats per l’Ateneu Coma Cros i promogut pel Sindicat d’Habitatge de Salt es va celebrar aquest debat amb representants de 5 partits on el nostre representant Àlex Sarrado va defensar que:

 • Cal regularitzar els 95 pisos que l’Ajuntament té en propietat i que actualment no estan llogats
 • Cal més lloguer social i voluntat política de fer-ho destinant:
  • Recursos humans i econòmics.
  • Coordinació amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
  • Coordinació entre Oficina d’Habitatge i Serveis Socials
  • Eines jurídiques i administratives per aconseguir cessions d’habitatge de grans tenidors.
  • Facilitant els petits tenidors d’habitatge a incloure l’habitatge a la xarxa d’habitatge social.
 • Els habitatges han de donar resposta a la l’emergència, prioritzant famílies amb joves i infants. No pot haver-hi ningú sense sostre i garantit a llarg termini. Des de l’ajuntament s’ha moblat amb recursos públics els pisos que ells volen destinar a estudiants. L’emergència és una altra.
 • L’Ajuntament NO pot generar més situacions de vulnerabilitat. Si es compren pisos amb ocupacions de caire social, cal regularitzar o trobar una solució habitacional a aquestes famílies, amb un acompanyament per part de l’administració.
 • Reforçar Oficina d’Habitatge actualment desbordada. Cal dotar-la de recursos econòmics públics i d’estructura de personal, estabilitzant treballadors.
 • Generar un equip compromès i estable per treballar entitat amb entitat i amb cas a cas per establir una confiança de les entitats bancàries amb l’ajuntament. Si canviem contínuament d’interlocutors no és potent.
 • No cal que sigui la policia la qui intervingui en la prospecció dels pisos ocupats, crea desconfiança i sensació de delinqüència, cal actuar des de serveis socials.
 • Insistir amb recàrrecs a grans tenidors que no posen a disposició els habitatges buits per forçar la situació.
 • Habitatges dignes per a tothom. Obligació de garantir solució residencial a tota persona o família en risc d’exclusió i garantir l’accés als subministraments bàsics.
 • Regularització dels habitatges ocupats perquè es pugui donar d’alta subministrament de llum i aigua i, en el cas que sigui necessari, disposar de comptadors socials de llum i aigua.
Posted in .

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *