Posicionament en relació als PRESSUPOSTOS 2020

En primer lloc volem agrair que el conjunt de regidors i regidores acceptessin la proposta d’IPS-CUP  d’aglutinar en un sol Ple el que havien de ser dos plens per a aquest mes de Gener. Som conscients que al iniciar aquesta legislatura es va aprovar la possibilitat de poder executar fins a 14 Plens l’any. Així i tot creiem que tot el que pugui contribuir en estalvi i efectivitat és positiu.

Dit això, passarem a defensar el nostre posicionament en relació al Pressupost 2020. La defensa del NO a aquests pressupostos.

Una de les característiques de les persones que ens trobem a l’espai d’IPS-CUP és que actuem com si fos possible transformar el món. I quan diem transformar-lo, volem dir de forma radical, és a dir, d’arrel. Moltes vegades la realitat ens ho posa difícil. És el cas que ens ocupa avui: el pressupost que ens presenta el govern d’ERC i JxSalt per a aquest 2020. Un canvi de timó en relació que s’havia fet els 4 anys anteriors. Rumb cap a la unes polítiques més pròpies de la dreta. 

La història recent del nostre poble està marcada per un seguit de decisions a nivell urbanístic que han configurat la realitat actual del nostre poble. Aquestes decisions han anat sovint vinculades a creixements i especulacions urbanístiques que han anat creant moltes més necessitats de les que es podien cobrir de forma adequada. És un model que coneixem bé. Es tracta de créixer i créixer, fer una ciutat dormitori de la perifèria de Girona i convertint Salt en un polígon comercial i residencial, amb una elevada mobilitat de població, on la ciutadania es limita a votar cada quatre anys, o ni això, recordem que 1 de cada 3 habitant del nostre municipi no vota i que per tant en aquest ajuntament no hi som totes representades. L’Ajuntament de Salt es va transformant, cada vegada més, en una simple gestoria. 

La nostra és una aposta per fer un camí diferent. Un camí per fer POBLE, per fer comunitat, per posar al centre la qualitat de vida des de baix, per fixar la població, per la cultura popular, per la transició ecològica, per tenir una xarxa associativa forta, per fer un poble actiu, participatiu amb els drets nacionals, socials i ambientals. 

Per això, per a nosaltres no és d’esquerres ni republicà apujar-se els sous de la forma que s’ha fet. L’aprovació del cartipàs de la legislatura 2019/2023 significa un augment del 114% respecte a l’anterior legislatura. El cost del nou govern municipal és de 488.000 € (amb més càrrecs de confiança i augment de sous). La despesa d’alcaldia passa de 305.647,06€ el 2019 a 549.247,73 € el 2020. És a dir, un augment del 80%. Per nosaltres hi ha una altra manera de fer política. Per nosaltres “gestionar millor els recursos” no és sinònim de pujar els sous de la forma que s’ha fet. 

Per nosaltres no és d’esquerres ni republicà que la despesa d’acció social, cooperació i solidaritat només augmenti un 3% (curiosament un 3%) (l’augment és “només” de 57.297,52 €). Tenim dubtes que amb aquesta previsió de despesa s’avanci en la lluita contra les desigualtats socials. No ens sembla que es potenciïn ni les àrees, ni els programes, ni els projectes que van encarats a l’apoderament, la participació i l’autogestió Tant necessaris per l’emancipació d’aquest col·lectius. (Tant que sembla que us voleu emmirallar amb Girona en la promoció de fires i mostres, i en l’aspecte de com els de la gestió comunitària que tant ens convindria per la cohesió de la ciutadania, aquí no ho fem).

Per  nosaltres no és d’esquerres ni republicà incrementar un ínfim 1% l’orgànica de la COMA-CROS. Incrementant, per exemple, uns escassos 6.000 euros per al desenvolupament del projecte “Ateneu popular Coma-Cros” impulsat des de la Federació d’Entitats socioculturals. Dubtem que aquesta consignació ajudi a teixir comunitat i fer Cultura en majúscules. 

Per nosaltres no és d’esquerres ni republicà que l’increment pressupostari per aquest 2020 en Educació sigui menor que l’increment de les despeses d’Alcaldia (Ensenyament augmenta 172.217,47 € i Alcaldia 243.600,67 €). Tenim dubtes que aquest govern cregui realment en una educació 360 de qualitat i pública per a tothom i al llarg de la vida. Que posi el focus en l’educació pública i de qualitat i que vetlli per la seva dignitat.

Per nosaltres no és d’esquerres ni republicà augmentar la distància entre el que es diu i el que es fa en relació a l’habitatge. El que es diu al PAM de la legislatura 2019/2023 i el que es fa en relació a la consolidació de l’oficina d’habitatge (aprimament i quasi desmantellament). Dubtem que això ajudi a revertir la vulnerabilitat que afecta a bona part de la població i que es garanteixi un dret tan bàsic i estructural com és el de l’habitatge digne.

Per nosaltres no és d’esquerres ni republicà dir que apostes pel Consell de Ciutat i els Consells de Barri (“redefinint-los i posant-los en valor”…tal i com diu al PAM 2019/2023) i dotar exactament del mateix pressupost que l’any passat (en total 6.500 €). Amb l’agravant de què aquest any no es disposa d’una tècnica que específicament s’encarregui dels temes de participació. Dubtem que amb aquest pressupost es puguin posar en valor els processos participatius a Salt. I ho dubtem també perquè aquest nou govern si en una cosa s’està caracteritzant és per la poca empatia que mostren. 

Les persones empàtiques són capaces de comprendre els motius i les preocupacions dels altres. Fer arribar el pressupost definitiu cinc dies abans del Ple no acaba de ser ser un bon exemple d’empatia, de participació efectiva en les preocupacions de la resta de regidores i regidors del consistori. No és un exemple d’empatia ni tampoc de transparència. Per nosaltres per crear identitat col·lectiva és imprescindible que tothom hi pugui dir la seva, també aquest  33% de la població que no pot votar i que caldria crear la formula perquè mentre el seu vot o pugui ser una realitat també aquesta ciutadania que contribueix les arques municipals, tingui visibilitat, opinió i veu.

Per nosaltres no és d’esquerres ni republicà  plantejar uns pressupostos sense que s’incorpori CAP partida per afrontar la situació d’emergència climàtica en què ens trobem actualment. 0 euros. El govern d’ERC i JxSalt torna a posar sobre l’agenda política el desenvolupament del sector sud. Créixer i créixer. Com diu al PAM “a partir d’un plantejament ambiciós i per donar un nou impuls econòmic a Salt”. Esperem que aquest plantejament ambiciós inclogui mesures per afrontar la situació d’emergència climàtica. D’entrada dubtem i no creiem en absolut que això sigui “posar les bases en polítiques mediambientals”. Per nosaltres és una emergència posar en l’agenda política accions per començar a caminar cap a la transició ecològica. (Només cal veure com ens està avisant el planeta, fa any que ho diem, però no FEM)

emergència climàtica en què ens trobem actualment. 0 euros. El govern d’ERC i JxSalt torna a posar sobre l’agenda política el desenvolupament del sector sud. Créixer i créixer. Com diu al PAM “a partir d’un plantejament ambiciós i per donar un nou impuls econòmic a Salt”. Esperem que aquest plantejament ambiciós inclogui mesures per afrontar la situació d’emergència climàtica. D’entrada dubtem i no creiem en absolut que això sigui “posar les bases en polítiques mediambientals”. Per nosaltres és una emergència posar en l’agenda política accions per començar a caminar cap a la transició ecològica. (Només cal veure com ens està avisant el planeta, fa any que ho diem, però no FEM)

Aquestes són algunes de les raons per votar desfavorablement als pressupostos d’aquest any. Però volem acabar recordant que la fortalesa d’un sistema, en aquest cas aquest govern municipal, no es descriu per com tracta als ciutadans en millor posició, sinó per com tracta la peça més feble, als ciutadans més vulnerables. Aquest pressupostos no ens sembla que vagin en la línia de defensar un model universal de justicia social que millori la qualitat de vida de totes les persones. 

Nosaltres volem avançar en la línia d’un Salt més inclusiu i cohesionat
…. en la construcció de teixit comunitari.
…. en la defensa del dret a l’habitatge digne.
…. en el control i gestió dels serveis públics.
…..cap a una economia social i solidària. 
….cap a una cultura realment emancipadora.

Nosaltres volem avançar en el camí cap a la transició ecològica.
Nosaltres volem avançar en uns pressupostos socialment compromesos.
Nosaltres volem avançar en un poble compromès amb el país, per una República catalana independent.
Nosaltres lluitem per construir un model de poble republicà, solidari, sostenible, amb igualtat d’oportunitats, comunitari i democràtic, amb la participació de tothom. Aquests pressupostos no ens acosten cap aquí…més aviat ens hi allunyen.

Nosaltres volem un Salt del poble i per al poble on el fil roig, el fil lila i el fil verd ens ajudin a teixir POBLE.