488.000€, 114% d’augment, més del doble és el que costarà cada any el nou govern ERC JxSalt

Més dedicacions exclusives
Més càrrecs de confiança
Augment dels sous
PAGA EL POBLE!

Primera intervenció al Ple:

Bona tarda a totes les regidores i regidors i als més de 250 treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Salt que són la base que possibilita el funcionament d’aquesta institució.

En aquesta legislatura assumim el relleu de les persones que ens han precedit amb la clara convicció de continuar treballant -des de l’oposició- per avançar, amb pas ferm, en un projecte col·lectiu, forjat amb la convicció i la certesa que és un projecte per millorar les condicions de vida de tots els saltencs i saltenques.

Una legislatura que dóna un cop de timó cap a la dreta respecte a l’anterior legislatura amb el pacte de govern entre ERC i JxSalt. Un acord de majoria absoluta, que si bé pot ser còmode, dibuixa un camí cap a un model de poble que ja coneixem d’anteriors legislatures, d’unes formes de fer política ja conegudes i patides.

De moment, s’ha començat sense massa interès a informar la resta de grups municipals en el temps i forma que correspondria a una mínima sensibilitat democràtica.

A diferència de la legislatura anterior, s’ha començat no només incrementant el nombre de càrrecs de confiança (fins a 4!) sinó també amb un augment de dedicacions exclusives i sous. ERC de Salt es presentava a les eleccions municipals del 2015 amb el lema “Temps de canvi” això devia ser només per a 4 anys. Ara ja no cal canviar res. Sembla que els canvis van en la direcció de no canviar les velles formes de fer política. Tornen els pactes de sempre.

Se’ns presenta un cartipàs de difícil digestió.
Un cartipàs amb 11 regidories, amb el que es dona un govern d’estabilitat però que passa per sobre de la coherència ideològica. A l’anterior legislatura només érem 8, va ser molt dur haver de discutir cada proposta, però a la vegada creiem que molt enriquidor a l’hora de no donar per fet posicions de partit.

D’aquestes 11 regidories, 4 són amb dedicació exclusiva i si hi sumem 4 càrrecs de confiança, això ens fa pensar que aquest govern ha apostat per externalitzar la mateixa Alcaldia. Sembla que ens avancem a la Llei Aragonès a nivell local?

Tindrem un augment dels costos de la funció política del 77’54%. El cost global dels regidors a govern i oposició més els càrrecs de confiança i els grups municipals, tindran un augment de més de 250.000€ l’any. (i després és complicat trobar diners per fer segons què… subvencionar ateneus, dotar àrees d’estructura…)

Només la despesa de govern augmenta en un 114% , regidors a govern amb les dedicacions corresponents i els seus càrrecs de confiança el que es tradueix en 260.440,06€ més l’any.

Podem dir que amb 8 regidories ens en vàrem ensortir, ara en tindreu 11 i ho augmenteu en 4 càrrecs de confiança, ens ho podeu justificar? No entenem la necessitat de tanta despesa, Salt es pot permetre això?
Si tan sanejades estan les arques municipals, esperem que això es vegi ràpidament reflexat en el reforç de moltes àrees de l’Ajuntament infradotades des de fa massa temps. Caldria acompanyar aquesta despesa política en un augment com a mínim del 77% del capítol 1 del pressupost de les diferents àrees.

Com s’entén que una regidoria portada per una sola persona ara aquesta es porti ara entre 3 persones i encara amb el suport de càrrecs de confiança?
Al vostre programa es feia constar els consells de barris impulsats des de les regidories de IPS-CUP i ara sembla que ningú desenvoluparà aquesta tasca. Ah! sí l’Alcalde.

Abans la participació formava part d’una àrea, ara no. Fer èmfasi en la necessitat d’acostar l’Ajuntament a la ciutadania perquè l’entengui i participi, com un fet troncal. Aquesta queda diluïda dins altres àmbits. La participació no és anar a veure els veïns i veïnes, és involucrar-los i fer-los partíceps. Construir plegats.

Les coses no només cal escriure-les en un paper, fa falta creure-se-les, molta energia i lluitar-ho al dia a dia.

Des d’IPS-CUP continuarem treballant per ser una eina de transformació social que incorpora pràctiques democratitzadores i que defensa alternatives al model de poble que defensen tant ERC com JxCat. Defensem i lluitem per altres maneres de fer política i de fer-la amb el poble.
Més enllà de les paraules i dels eslògans, la vida i la pràctica diària demostra qui creu en allò que defensa i qui intenta viure de les idees dels altres.

Des de l’oposició treballarem per avançar en transparència, participació i en la lluita contra les desigualtats. Desigualtats que continuen i que cada vegada s’accentuen perquè la crisi per a moltes veïnes no ha marxat.
Les desigualtats a Salt i arreu són estructurals i l’aplicació de polítiques “superficials” , que no van a l’arrel dels problemes no estant fent canviar les condicions de vida de la majoria de la gent. Si les propostes del govern van en el sentit de lluitar contra les desigualtats ens hi trobareu.

Nosaltres, treballarem per situar la vida al centre. Per teixir a Salt una comunitat de relacions humanes, per un desenvolupament en equilibri amb l’entorn natural i per un Salt que faci front a la crisi ecològica i climàtica actual. Si feu propostes en aquest sentit sumarem.

Treballarem per un poble que participa, que s’autoorganitza, que crea i aprèn. Un poble que és protagonista actiu del seu present i el seu futur. Un poble que reconeix la diversitat i li dóna la veu. No deixarem d’insistir que hi ha tot un volum de ciutadania que no té reconegut el seu dret a vot i per tant la seva veu ha de poder ser sentida des d’altres espais de participació. Aquí ens hi trobareu.

Treballarem per un poble inclusiu, d’equitat, d’identificació comuna amb Salt. Per un poble amb una activitat econòmica d’estabilitat i de proximitat.
Treballarem per un poble implicat en la defensa dels drets individuals i els col·lectius així com en la defensa de la República Catalana. Aquí us donarem també tot el suport que calgui.

Si el govern aposta per avançar en aquests àmbits ens hi trobarem. Si no aposta per avançar en aquest camí farem una oposició constructiva, propositiva, però al mateix temps ferma i rigorosa en aquells aspectes que considerem imprescindibles per avançar en el poble pel qual lluitem. Una lluita necessària i imprescindible. Perquè són els poderosos que lluiten contra nosaltres. Nosaltres lluitem i perseverem per una realitat més justa, més lliure i més democràtica. Des de baix i a l’esquerra. Amb el poble i per al poble.

Com hem dit abans aquesta legislatura comença amb un cop de timó cap a la dreta, pactant els de sempre i com sempre. Amb una proposta de cartipàs incomprensible donada la situació a nivell estructural de l’Ajuntament de Salt i de les necessitats cada dia més urgents que tenen els nostres veïns i veïnes. Preocupats amb aquesta declaració d’intencions gens esperançadora no tenim cap altra opció que fer un vot rotundament negatiu al cartipàs que presenteu.

Moltes gràcies a tothom!


Segona intervenció al Ple:

El nostre discurs no és amb ànims d’ofendre a ningú, cal que en el plenari es faci aquesta postura crítica per crear un espai on construir debat, discussió i crear reflexió.

En cap moment qüestionem que la funció política hagi de ser retribuïda des de la CUP ja fa temps que posa la proposta sobre la taula que aquest no pugui ser superior a 2.5 o 3 vegades més que el sou mínim interprofessional. Els sous dels càrrecs electes haurien d’estar regulats en l’àmbit de país i no que cada municipi pugui fer el que li plagui. No ens agrada que feu comparatives amb altres municipis. Sempre diem que Salt és particular i s’ha de mirar com a tal, però amb aquest cas no cal?
Quan parleu del que han fet els nostres companys de Girona, Guayem Girona ha negociat el càrrec de confiança aconseguint que en suprimissin un càrrec i es reduís el cost.

Feu al·lusió a la Llei a l’hora de justificar que es podrien contractar encara més càrrecs de confiança, les nostres formacions són les que diuen que les lleis són per posar-les en dubte i canviar-les si cal.

Feina per fer n’hi ha sempre a govern i a l’oposició, però entenem que per això assumiu més dedicació, per tant quin sentit tenen els càrrecs de confiança?