Càmeres i seguretat

Després de les informacions aparegudes en algun mitjà sobre les càmeres de vigilància de Salt, Independents per Salt vol fer les següents consideracions:

Primer: Sempre hem defensat que una política de seguretat ciutadana basada en anar instal·lant noves càmeres de vigilància arreu dels carrers del nostre municipi no respon al model que defensem. En primer lloc perquè es i tendeix a maximitzar i fer un ús populista del problema de la seguretat ciutadana. En segon perquè per trobar solucions reals cal buscar les causes reals, actuar en base a aquestes i no defugir-les. En aquest sentit és evident que allà on es perceben més situacions d’inseguretat és en entorns on es produeixen més processos d’exclusió i marginació socials. L’actuació en matèria de seguretat és indestriable de la millora dels barris i de les condicions de vida dels seus veïns. No es tractaria, per tant, de basar aquestes polítiques en actuacions molt visibles de curt termini, però de dubtosa eficàcia, si de solució real i perdurable en el temps parlem. I en tercer lloc perquè no ens agrada la sensació de viure en una mena de llibertat vigilada, que fins i tot pot generar la sensació d’estar en un lloc més insegur que el que és en realitat.

Segon: És cert que hi ha hagut algunes demandes d’usuaris i entitats de la zona esportiva del Veïnat, ja que a les nits s’hi ha saltat i s’ha malmès instal·lacions i material. En aquest sentit no hem volgut tenir una postura tancada i compartim que en alguns equipaments, i en algun indret puntual, pugui haver-hi alguna/es càmeres com a reforç a la seguretat en moments de més vulnerabilitat. Un fet que trobem diferent de les polítiques que vulguin estendre aquest sistema arreu.

Tercer: En determinats moments, i mes concretament en l’aprovació del plec de clàusules per a la instal·lació de càmeres, es va anar més enllà del que nosaltres, d’acord amb l’exposat, podem compartir. És per això que, com a integrants del govern saltenc, admetem el nostre error. Estarem més alerta. Aprofitem per disculpar-nos amb les persones amb qui compartim aquests plantejaments bàsics de relació entre polítiques socials i seguretat. Persones properes a les quals els hagi pogut generar incomprensió la notícia apareguda en alguns mitjans recentment. La postura que expressarem amb les nostres manifestacions i els nostres vots estaran en la línia del que hem manifestat en aquesta carta.

Posted in .